česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7010 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
16. září roku 1817 „objevil“ Václav Hanka ve věži kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem údajně středověký rukopis. Název dostal podle místa nálezu - Královédvorský. Obsahoval 6 zlomků epických básní, 6 lyrických skladeb a 2 lyrickoepické. Ukázka je ze skladby Jelen:

Ajta junoše po horách chodiva,
dolinami chodiva v (TAJENKA);
hrdú braň na sobě nosíva,
braňú mocnú rozráže vrahóm shluky.
Nenie juž junoše v horách!

Leže junoše v chladnéj zemi,
na junoši roste dubec, dub,
rozkládá sě v suky šíř i šíř.
Cházievá jelen s krásnýma rohoma,
skáče na nožiciech rúčiech,
vzhóru v listie piená táhlé hrdlo.
Minus-letter puzzle Clues
Vodorovně:
A – Řecké „L“; mužské jméno (24. 12.). B – Salátová bylina (roketa); jméno spisovatele Maye. C – Politická strana; slaná minerální voda. D – Chudokrevnost; tenkostěnná střela s trhavinou.
Svisle:
Pravý blok – TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file