česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7010 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Jazyk je bez kostí - ale (TAJENKA)
Malajské přísloví
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Stepní pták; sourozenec; iniciály malíře Muchy. B – Vodní hlodavec; drobný hmyz kladoucí vajíčka do pavouků; značka galia. C – Obrušování; zkratka pro kus; velká široká nádoba. D – 51 římskými číslicemi; velký africký sudokopytník; luční porost. E – Slovenský souhlas; tisíc kg; způsob spojení dvou provazů. F – TAJENKA. G – Klam; starověký stát; citoslovce ňafnutí. H – Radioaktivní plyn; alken; nuže. I – Špatní; MPZ Islandu; azbest. J – Předložka; pracovní schůze; domácky Aleš. K – Slovensky „pokud“; stáje; německy „ale“.
Svisle:
1 – Pečlivá; zařízení k zastavení. 2 – Jméno zbojníka Hooda; převis kůže. 3 – Kolos; losovací buben. 4 – Jednoduchá zbraň; dotaz na osobu; povzdech. 5 – Zbavená bot; kovový prvek (Ni). 6 – Bílá jarní květina; řadová číslovka. 7 – Kód ISO pro Rusko; melancholicky; římská čtyřka. 8 – Zkr. Auto moto klubu; související s Alanem. 9 – Zkouška; mužské jméno (Á-). 10 – Zkr. Rukopisu královédvorského; lihovina ze třtinové melasy; bledě fialová. 11 – Poslušnost; anebo (kniž.). 12 – Rostlina, ze které se získává sisal; zabrání cizího území. 13 – Lidové označení koňského kaštanu; zemědělský stroj.
Help: ABER; ELAM; ENOL; KUDU
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file