česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7010 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Smích většinou umí závažné věci rozřešit lépe a rázněji než velká (TAJENKA).
Horatius
Circled-fill up Clues
1 – Počet ročních období.
2 – Část trasy.
3 – Gladiola.
4 – Kastrovaní samci prasete.
5 – Roup nebo škrkavka.
6 – Malý stromový hlodavec.
7 – Těžká práce.
8 – Špargl.
9 – Genový obsah chromozomů jádra buňky.
10 – Přímka procházející dvěma body kružnice.
11 – Někdo.
12 – Ustálené spojení slov.
13 – Jednotky výkonu.
14 – Nějak.
15 – Porucha zažívání (obstipace).
16 – Večírek.
žlutě – TAJENKA.
Help: PLŠÍK
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file