česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7010 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
(TAJENKA) není nic, kde není ctnosti.
Molière
Cell puzzle Clues

A1 – Nevysoké. A2 – Uprchnout. A3 – To samé.

B1 – Nejnižší hodnost vojáka. B2 – Lem (ob.). B3 – Stožár visutého mostu.

C1 – Hřmění. C2 – Kontrolní otisk sazby. C3 – Sámek.

D1 – Vampýři. D2 – Obec u Prahy. D3 – Kouzelný nápoj.

E1 – Peruánské uzlové písmo (kipu). E2 – Hudební cvičení. E3 – Elementární částice.

F1 – Vyhynulý savec podobný slonu. F2 – Čistá váha. F3 – Otakarova.

G1 – Šábes. G2 – Od této chvíle. G3 – Spojka.

H1 – Noční motýl. H2 – Sajdkár (slang.). H3 – Vlněná látka s dlouhým vlasem.

I1 – Bezohledný člověk. I2 – Maďarské vinařské město. I3 – Linie těla (ob.).

2 – TAJENKA.
Help: KVARK; QUIPU; ZDIBY
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file