česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7010 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Autor vyhlášených učebnic a slovníku esperanta (TAJENKA) se narodil 26. 9 1894 v Ivančicích. Zemřel v Třebíči 3. 7. 1978. Vedl řadu esperantských kurzů, působil jako hlasatel esperantského vysílání Verda Stacio. Do esperanta také překládal, například Čapkovo drama Bílá nemoc - La blanka malsano či sborník věnovaný památce Otokara Březiny Stavba ve výši - La konstruado en alto.
Joined Corners Clues
1 – Značka tuny.
2 – Chemická značka thoria.
3 – Domácky Joseph.
4 – Přístavní hráz.
5 – Sůl kyseliny jodovodíkové.
6 – Pouze.
7 – TAJENKA.
8 – Staré řecké město.
9 – Patřící k Irsku.
10 – Emulze k mazání usní.
11 – Slovensky „jiné“.
12 – Iniciály herečky Talackové.
13 – MPZ Norska.
Help: LIKR
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file