česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7010 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
(TAJENKA) dělá hudbu viditelnou.
George Balanchine
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Proutěná nádoba; darebák. B – Těžkost; chemická značka erbia. C – Část lidského těla; podagra. D – Sada; jeden ze smyslů. E – TAJENKA. F – Končetiny; větší množství. G – Hydroizolační asfaltová lepenka; svalovina zvířat. H – Typ pšeničné mouky; autor Tří mušketýrů. I – Ozdobná spona; předložka.
Svisle:
1 – Tuhý zbytek po karbonizaci černého uhlí; vzácný kovový prvek (Nb). 2 – Obletění; opření. 3 – Deska sloužící ke krytí těla; slůvko pochopení; předložka (opak ze). 4 – Kaprovitá ryba; vidiny ve spánku; manžel. 5 – Již; podle; démonicky svůdná žena. 6 – Jídelní lístek; vládce. 7 – Jemné smetí; něco.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file