česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7010 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
14. května 1869 byl v Rakousko-Uhersku přijat školský zákon, podle kterého měly děti od 6 do 14 let povinnost chodit do školy. Rodičům, kteří by na to nedbali, hrozilo kromě pokut i vězení. Zato učitelé si polepšili. Jelikož se tímto stali státními zaměstnanci, začali od té doby dostávat (TAJENKA).
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Prostořeké; veřejné mínění. B – Pálenka z rýže; sklizeň; předložka. C – Visící kůže na krku; velký barevný papoušek; list papíru. D – Osobní zájmeno; arabský plnokrevník; stará stříbrná mince. E – TAJENKA. F – Hovorově „hlupák“; mořský klepetáč; iniciály herce Soukupa. G – Velké pole; mužské jméno (19. 5.); ustavičně. H – MPZ Ázerbájdžánu; někdo; starozákonní patriarcha. I – Jihomoravské město; předvánoční období.
Svisle:
1 – Světelný kruh kolem měsíce; nápor. 2 – Radioaktivní prvek; prudké svahy. 3 – Maďarské jezero; značka kilojoulu. 4 – Přesně; umělý jazyk. 5 – Citoslovce zatroubení; usazenina; ukrajinské město. 6 – Epocha; samec tura; symetrála. 7 – Americká značka automobilů; ňadro; v psychologii nejhlubší vrstva osobnosti. 8 – Oslavná báseň; jazykové vyjádření stupně vlastnosti. 9 – Značka radia; složitý návrat vojáků z války. 10 – Stát se zralým; záměr. 11 – Šikovný člověk; šumivé víno.
Help: ELATIV; HALO; LVOV
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file