česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7010 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Mlčenlivost a (TAJENKA) - vlastnosti velmi vhodné k rozhovoru.
Michel de Montaigne
Tria fill up Clues
1-A – Záducha.
1-B – Vlk z Knihy džunglí.
1-C – Typická vůně.
2-A – Tepna srdečnice.
2-B – Prvok měňavka.
2-C – Kladná elektroda.
3-A – Severoitalské město.
3-B – Zahradní hvězdnicovitá bylina kvetoucí na podzim.
3-C – Prudký záchvat choroby.
žlutě – TAJENKA.
Help: AOSTA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file