česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7010 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
20.7.1917 - 28.5.1987 žil (TAJENKA). Studoval malířství na soukromé škole Rudolfa Vejrycha a sochařství na AVU v Praze u profesora Karla Pokorného. Do povědomí široké veřejnosti se zapsal svými keramickými figurkami.
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Kolem; povlak na peří. B – Pilíře; přístavní hráz. C – Hon; mládě kachny; věnovaná věc. D – Kopie; roky; zápor. E – TAJENKA. F – Inic. herce Kopeckého; ukazovací zájmeno; slovensky „těla“. G – Století; nosit; vojenský útvar. H – Dívčí jméno; horolezecké hole. I – Velké mouchy; ještěr.
Svisle:
1 – Hl. město Norska; název. 2 – Část kabátu; tělní tekutina. 3 – Zn. mouky; závit šroubu; pobídka. 4 – Indiánská zbraň; smrt; inic. spisovatele Danteho. 5 – Měňavý kámen; uprchnouti. 6 – Vydávat zvuk jako had; osetí. 7 – Inic. herce Montanda; rozpočet; SPZ Teplic. 8 – Předložka; malíř (Mikoláš); slovensky „Ir“. 9 – Zn. lyží; tramvaj (nářeč.). 10 – Materiál na zátky; turecký pěvec.
Help: AKYN
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file