česky česky english english deutsch deutsch
Přihlásit (vysvětlení) Registrovat
LUSK Luštění křížovek on-line.
LUŠTĚNÍ KŘÍŽOVEK
Křížovkářský server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
K dnešnímu dni vyšlo již 7991 křížovek.

Hledat v archivu křížovek Archiv

Slovníček pomůže s neznámými slovy. Slovníček

Soutěž Soutěž

Návod jak luštit online Pomoc

Kontakt na autory Kontakt

Křížovkářská soutěž 2024 (Předchozí soutěže: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013)

Vážení řešitelé. Připravili jsme pro vás dlouhodobou soutěž. Stačí jen přihlásit se a všechna vaše úspěšná řešení se budou ukládat do vašeho profilu. Tak si můžete porovnat své řešitelské schopnosti vůči ostatním řešitelům.

2024

Únor 2016 – Přehled soutěžních křížovek

Tato soutěž proběhla od 1.2.2016 do 5.3.2016 (včetně).

Pokud jste přihlášeni, tak ve sloupci "Stav" se vám u již vyřešených křížovek zobrazí symbol "Mám již vyřešeno": Ready. Stejný symbol se pak zobrazuje i na straně s křížovkou.

Stav Křížovka
Hřebenovka (29. 02. 2016)
Máme v povědomí, že každý čtvrtý rok je přestupný. Není to ale úplně pravda, jelikož kvůli dorovnání odchylky je stanoveno, že roky dělitelné 100 nejsou přestupné tehdy, pokud je není možno dělit zároveň 400...
Slabiková křížovka (28. 02. 2016)
Smích je nejbáječnější (TAJENKA) myšlenky. Ale sebelepší (TAJENKA) z vás nesejme odpovědnost za to, že myšlenka nestojí za nic.
Jan Werich
Kruhová rámcovka (27. 02. 2016)
Pravdy je možné šířit, ale není možné je (TAJENKA).
Stefan Zweig
Pětipísmenná doplňovačka (26. 02. 2016)
Srdce je malá věc, ale žádá si velké věci. Ono samo nepostačilo by kotěti na oběd, a přece mu (TAJENKA).
V. Hugo
Buňkovka (25. 02. 2016)
(TAJENKA) je státní forma, kde se všichni bojí jednoho a jeden všech.
Alberto Moravia
Řetízková doplňovačka (24. 02. 2016)
Na svatého Matěje (TAJENKA), slunce pozře závěje, nad polem si skřivan zapěje.
Kris-kros (23. 02. 2016)
Nadhled není (TAJENKA), je to jen jiné hledisko. Ne povýšené, ale řekněme pozornější k jiným možným hlediskům.
Antonín Přidal
Kruhovka (22. 02. 2016)
Mít (TAJENKA) není zásluha, a přece to vzbuzuje lidskou úctu.
S. Kisielewski
Spojené roháčky (21. 02. 2016)
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu (TAJENKA).
Kruhová doplňovačka (20. 02. 2016)
Na 20. února vyhlásilo OSN Světový den (TAJENKA) spravedlnosti.
Minusovka (19. 02. 2016)
Kdo první zvedne ruku k ráně, přiznává, že mu (TAJENKA).
F. D. Roosevelt
Buňkovka (18. 02. 2016)
Státu nemůže být prospěšné tělo, v němž prostor mezi hrdlem a slabinami vyplňuje (TAJENKA).
Cato st.
Domino (17. 02. 2016)
Na otázku, zda jsem pesimista nebo optimista, odpovídám, že mé poznání je pesimistické, ale mé touhy a (TAJENKA) jsou optimistické.
A. Schweitzer
Spojené roháčky (16. 02. 2016)
První mistryně světa v šachu Věra Menčíková, provdaná Stevenson, se narodila 16. 2. 1906 v Moskvě anglické matce a českému otci. Rodina od roku 1921 žila v Anglii, ale Věra až do svého sňatku v roce 1937 reprezentovala Československo...
Sudoku (13. 02. 2016)
Střední obtížnost.
Buňkovka (10. 02. 2016)
Než začneme říkat pravdu, měli bychom se zamyslet nad tím, jak bude přijata. Nemůžeme amputovat prst, dokud se neujistíme, že se pod nůž zároveň nedostane (TAJENKA)...
Kruhová doplňovačka (09. 02. 2016)
Udržuj hlavu chladnou a nohy v teple a přivedeš (TAJENKA) i toho nejlepšího doktora.
Německé přísloví
Ornamentovka (08. 02. 2016)
I génius má své meze, ale (TAJENKA) je zcela bez mezí.
E. Hubbard
Lomená rámcovka (06. 02. 2016)
(TAJENKA) se nezastaví u vymezovaných hranic, stejně jako žulou vyztužované břehy nezbrzdí proud pádící řeky, vlnky se naopak rozběhnou s větší silou a rychleji, jakmile se jen přizpůsobí danému korytu.
Spojené čtvercovky (05. 02. 2016)
Ten, kdo často vyslovuje, co si myslí, myslí mnohdy (TAJENKA).
Karel Kýr
Řetězová rámcovka (03. 02. 2016)
(TAJENKA) - vedlejší produkt lásky.
S. J. Lec
Roháček (02. 02. 2016)
Svítí-li o Hromnicích (TAJENKA), tahej, sedláče, slámu z hnoje ven!
Minusovka (01. 02. 2016)
Prášek je jemný prach, jistý druh léčiva, ale také mlynářský pomocník. Tento "smetiprach" podle našich předků "s pilností k tomu přidržán býti má, aby prachy vždycky včas smetati hleděl"...

23 křížovek.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013